Kostbare kunst verdwenen

Aanklagers in Rome zijn een onderzoek gestart naar de verdwijning van dure kunstwerken uit het gebouw van de RAI, de Italiaanse publieke omroep. Werken van onder andere Claude Monet en Amedeo Modigliani zijn of helemaal verdwenen of vervangen door vervalsingen. Het vermoeden is dat ontevreden medewerkers van de omroep achter de diefstal zitten. Die kwam aan het licht nadat een schilderij op de vloer was gevallen en de lijst ervan brak. Nader onderzoek wees uit dat het niet om een origineel stuk ging.

De verdwijning van het schilderij van Ottone Rosai, was terug te voeren naar een gepensioneerde medewerker die toe heeft gegeven het in de jaren 70 verkocht te hebben. Hij zal hiervoor niet vervolgd worden omdat de diefstal ondertussen verjaard is.

Schilderijen hingen gewoon aan de muur

Ander belangrijke werken van Monet en Modigliani verdwenen helemaal uit de collectie kunstwerken die in de loop der jaren met publieke middelen was verworven. Dit werd pas duidelijk na een onderzoek dat gestart werd naar aanleiding van het valse Rosai schilderij. De totale waarde van de verdwenen schilderijen wordt door sommigen op 20 miljoen euro ingeschat.

Guiseppe Scarpa is een Italiaanse journalist die verslag doet van het onderzoek liet weten dat dure kunstwerken gewoon aan de muur hingen in de gangen en kantoren van het RAI gebouw. Er was geen enkel alarmsysteem, dus iedereen kon binnenlopen en met een schilderij onder hun arm weer naar buiten lopen.