Meerderheid wil van referendum af

Politieke partijen in Purmerend zijn druk bezig om het referendum de nek om te draaien. De Stadspartij/Beemster Polder Partij, Leefbaar Purmerend, VVD Purmerend, CDA Purmerend en het AOV Purmerend zijn de mogelijkheid tot volksstemming liever kwijt dan rijk. Zij vinden dat er voor de inwoners van Purmerend genoeg mogelijkheden zijn om zich te mengen in de besluitvorming over zaken die Purmerenders aangaan.

Digitaal stemmen werkt averechts

Als er nu een referendum wordt gehouden, betekent het dat je richting het stadhuis moet gaan om je stem uit te brengen. Gemeentebelangen Purmerend vond het een goed idee om het bij een eventueel referendum mogelijk te maken om digitaal te stemmen. Dat bleek tegen het zere been van de vijf bovengenoemde partijen te zijn, die aan de slag gingen om het referendum in Purmerend helemaal af te schaffen.

Corrigeren van de gemeenteraad

Jordi Albers van Gemeentebelangen Purmerend gaf een reactie aan Regio Purmerend. Volgens hem is het voor de inwoners mogelijk om via een referendum de gemeenteraad te kunnen corrigeren als het om een besluit gaat die niet op de steun van de lokale bevolking kan rekenen.

Het referendum kan de politiek dichter bij de bewoners brengen en het afschaffen ervan getuigt van angst voor de mening van de inwoners.

Alleen voor of tegen stemmen

Het belangrijkste argument van de voorstanders van afschaffen van het referendum is het ontbreken in inzicht van de argumenten van de inwoners. Er kan alleen voor of tegen gestemd worden en dat voegt volgens hen inhoudelijk niet veel toe aan het debat. Het lijkt erop dat al teveel inspraak door de inwoners niet op prijs gesteld wordt en dat de bovengenoemde politieke partijen vergeten dat de mogelijkheid tot een referendum de band tussen de kiezers en de politieke partijen alleen maar vergroot wordt.

Het afschaffen zou kunnen leiden tot een gevoel van onvrede in Purmerend, waarbij de inwoners zich als een soort stemvee zien, dat vooral niet te moeilijk en inhoudelijk op lopende politieke zaken moet reageren en zeker niet met iets als inspraak aan moeten komen.

Drempel hoog gelegd voor referendum

Op de site van D66 Purmerend is te lezen dat het referendum vanaf de invoering niet omarmd werd door alle partijen in de raad. De toenmalige Stadspartij, inmiddels gefuseerd met de Beemster Polder Partij, stond er alleen achter als de drempels voor het referendum hoog zouden liggen. Er moeten veel handtekeningen verzameld worden om de aanvraag te ondersteunen en men moet ervoor naar het stadhuis komen.

Referendum over hoogbouw afgewezen

In de 15 jaar dat het referendum bestaat is er nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De eerste keer dat het wel gebeurde strandde het op uitsluitingsregels in de verordening. Het ging over het bestemmingsplan voor de Kooimanweg 4 tot en met 14. De hoogte van de appartementengebouwen zou volgens de initiatiefnemers van het referendum leiden tot aantasting van de identiteit van het “oude stadje”. Er zouden serieuze problemen kunnen komen op het gebied van schaduwwerking, windhinder, parkeren en verkeersdrukte.

Er waren 200 handtekeningen nodig voor het verzoek om een referendum. Binnen niet al te lange tijd stonden er 298 handtekeningen op de lijst, maar dat maakte geen indruk op de Purmerendse politiek. Het referendum werd afgewezen omdat een bestemmingsplan valt onder het begrip: “algemeen verbindend voorschrift”. De verordening van Purmerend laat daarom op dat punt een referendum niet toe.

Reacties

Nicole Monait van de PVV Purmerend is duidelijk met haar standpunt. Zij noemt het slopen van het referendum een politieke doodzonde:

De al eerder genoemde Jordi Albers vindt dat de voorstanders hun kop in het zand steken, terwijl wetenschappelijk onderzoek suggereert dat een referendum kan bijdragen aan politiek vertrouwen.

In een verslag over het debat komen meer voor en tegenstanders aan het woord. Er was bij de politieke partijen die voor de afschaffing waren wel het besef dat de inspraak verbeterd moet worden, maar dat een referendum daarvoor niet het juiste middel was.

Online mening geven over referendum

Bij Regio Purmerend hebben ze aan hun lezers gevraagd of ze voor of tegen de mogelijkheid zijn om als burger een referendum te kunnen starten. Op dit moment hebben 174 mensen gestemd en blijkt 87% voor deze mogelijkheid te zijn en vindt 13% dat het afgeschaft moet worden. Zo’n poll is natuurlijk verre van representatief, maar dat zo’n grote meerderheid tegen een plaatselijke politieke beslissing is, zou in ieder geval tijdens een partijvergadering bespreekbaar gemaakt moeten worden.

Het definitieve besluit over  het intrekken van het referendum vindt op 25 mei plaats in de raadsvergadering.