Twee agenten van de politie IJsselland worden waarschijnlijk ontslagen vanwege onzedelijk gedrag en het afleggen van onjuiste verklaringen. Ze hebben zich tijdens de dienst onzedelijk gedragen tegenover een vrouw die onder invloed van alcohol was. Verder hebben ze aantoonbaar onjuiste verklaringen afgelegd over hun dienstactiviteiten.