+

  Alles van CBS

 • Plausibiliteitsanalyses Risico-indicator Onderwijsachterstanden Basisonderwijs - Gemeenten
  Deze publicatie beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van gemeenten tussen de jaren 2022 en 2023, verschillen in voorlopige en definitieve achterstandsscores en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2020 tot en met 2023. De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste gemeenten... Read more »
 • De mensen van Eindhoven, 2021
  Om meer zicht te krijgen op de samenstelling van de bevolking in Eindhoven heeft het CBS/UDC Eindhoven, in opdracht van gemeente Eindhoven, een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar en ouder. De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van kenmerken.... Read more »
 • Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2023
  In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal ook een vergelijking van de sociale zekerheidsuitgaven met andere Europese landen.... Read more »
 • Minder winst niet-financiële bedrijven in 2e kwartaal 2023
  De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2023 uit op 75,3 miljard euro. Dat is 6,4 miljard euro minder dan in het tweede kwartaal van 2022. De daling komt vooral doordat in het tweede kwartaal van 2023 de winst van buitenlandse dochters lager was... Read more »
 • Laagste schuldquote van de overheid in 15 jaar
  De overheidsschuld is de eerste helft van 2023 met bijna 11 miljard euro afgenomen en kwam uit op 470 miljard euro. Dat is 46,9 procent van het bruto binnenlands product, een daling van ruim 3 procentpunt vergeleken met eind 2022 en de laagste stand in 15 jaar. De overheid kon... Read more »
 • Economie krimpt met 0,2 procent in tweede kwartaal 2023
  Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2023 met 0,2 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 16 augustus, daalde het bbp met 0,3 procent. De tweede berekening... Read more »
 • Beschikbaar inkomen huishoudens 1,4 procent hoger in tweede kwartaal
  Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer gewerkte uren. De hypotheekschuld groeide met 3,3 miljard euro... Read more »
  +

  AFM

 • Blijf alert op voldoende LMT’s en correcte AIFMD-rapportage
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) roept Nederlandse fondsbeheerders op over voldoende en passende liquiditeitsinstrumenten te beschikken ongeacht het type belegger. Ook benadrukt de AFM het belang van correcte wijze van rapporteren aan de AFM bij het gebruik van liquiditeitsmanagement-instrumenten (LMT’s) door alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s).... Read more »
 • AFM-bijdragen op Eurofi Financial Forum Santiago de Compostela
  Tijdens het Eurofi Financial Forum op 13, 14 en 15 september 2023 in Santiago de Compostela is onder andere teruggekeken op de bankenonrust eerder dit jaar en vooruitgekeken naar de prioriteiten van de financiële agenda van de Europese Commissie in het kader van de Europese verkiezingen in juni 2024.... Read more »
 • Overgangstermijn vergelijkingskaart loopt af op 1 oktober
  De overgangstermijn waarin financieel dienstverleners het dienstverleningsdocument (DVD) moeten vervangen door de vergelijkingskaart loopt per 1 oktober 2023 af. Vanaf deze datum moeten dienstverleners het nieuwe informatiedocument beschikbaar stellen aan consumenten.... Read more »
 • Enquête onder financiële ondernemingen: wat vinden zij van ons toezicht?
  Veel financiële ondernemingen ontvingen afgelopen week een uitnodiging om mee te doen aan een algemeen onderzoek óver de AFM. Wij vragen ondernemingen om aan te geven hoe zij tegen ons (werk) als toezichthouder aankijken.... Read more »
 • Nadere werkafspraken AFM en DNB door de IFR/IFD
  Door de invoering van de Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR) hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) aanvullende afspraken gemaakt voor de uitvoering van het toezicht. De extra werkafspraken gaan over het delen van informatie en het uitvoeren van het gezamenlijke... Read more »
 • Toetsrente hypotheken vierde kwartaal 2023 is 5%
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt elk kwartaal de toetsrente vast voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan tien jaar. De toetsrente voor het vierde kwartaal van 2023 bedraagt 5%.... Read more »
 • AFM reageert op consultatie wetsvoorstel ter implementatie duurzaamheidsrapporteringrichtlijn CSRD
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van het ministerie van Financiën. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor een groot deel van de verslaggevingsketen. De AFM pleit in haar reactie voor meerdere aanpassingen en aanvullingen van het geconsulteerde... Read more »
  +

  Blik op nieuws - Al het nieuws uit Nederland en zijn 12 provincies

 • Verbod op misleiding in cryptowetgeving
  Kopers van crypto’s mogen straks niet meer bewust verkeerd geadviseerd worden. Ook wordt misleidende reclame verboden. Dit gebeurt nu vaak door reclame-uitingen van zogenaamde influencers. Straks moet duidelijk zijn wie de afzender van de reclame-uiting is. Dit staat in een internetconsultatie voor de nationale uitvoeringswet van de Europese Markten in... Read more »
 • Inflatie van 6,1 in mei naar 5,7 procent in juni
  Consumentengoederen en -diensten waren in juni 5,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder'. 'In mei was de inflatie nog 6,1 procent', zo meldt het CBS dinsdag.... Read more »
 • Productie industrie ruim 9 procent lager in mei
  De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 9,2 procent lager dan in mei 2022, maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.... Read more »
 • Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024
  Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.... Read more »
 • Consumptie huishoudens groeit met ruim 1 procent in mei
  In mei 2023 hebben huishoudens 1,4 procent meer producten aangeschaft dan in mei 2022, meldt het CBS. Opnieuw kochten ze meer diensten en minder goederen.... Read more »
 • Ruim 40% van de Nederlanders wil niet extra betalen voor duurzame energie
  Ruim 40 procent van de Nederlanders is niet bereid om ook maar een cent extra uit te geven voor een duurzaam energiecontract. Dit blijkt uit onderzoek van energievergelijk.nl onder 1.055 Nederlanders, uitgevoerd door PanelWizard.... Read more »
 • Door ruim 50 duizend nieuwbouwwoningen doorstroom in 120 duizend woningen
  In Nederland werden in 2021 ruim 50 duizend opgeleverde nieuwbouwwoningen bewoond. Dat zette een verhuisketen in gang waardoor in 2021 ruim 120 duizend woningen vrijkwamen die opnieuw bewoond werden. Dit blijkt uit het dashboard Verhuisketens in Nederland, een innovatief product van het CBS.... Read more »
  +

  Taxence

 • Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker
  Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete!... Read more »
 • Blog | Prinsjesdagstress!
  Iedere maand schrijft mr. dr. Chris Dijkstra over zaken die hem opvallen binnen de fiscaliteit. Voor een belastingadviseur is op iedere Prinsjesdag het tijdstip 15.15 uur een belangrijk moment. Dan komen namelijk de stukken van het Belastingplan van dat jaar beschikbaar. Feitelijk staan ze al klaar op de website van... Read more »
 • Blog | Prinsjesdag 2023 en mobiliteit
  Is er nog wat te melden over de mobiliteit is de vraag die je je misschien hebt gesteld na het lezen van de Prinsjesdagstukken. Nou, gelukkig wel volgens mr. Heleen Elbert.... Read more »
 • Schending hoorrecht door binnen reactietermijn te beslissen
  Als de fiscus een beslissing neemt op een bezwaarschrift voordat de reactietermijn van de belastingplichtige is verstreken, is waarschijnlijk daarmee het hoorrecht geschonden.... Read more »
 • Wijziging Staffelbesluit pensioenen
  De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met een wijziging van het Staffelbesluit pensioenen.... Read more »
 • Verhoging minimumloon, bevriezing benzineaccijns
  De Tweede Kamer wil de koopkracht van burgers ondersteunen. Moties over het verhogen van het minimumloon en het verlagen van de benzineaccijns zijn aangenomen.... Read more »
 • Aanmaningen na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel
  De Belastingdienst meldt dat ondernemers met een betalingsachterstand bij de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis vanaf eind september 2023 aanmaningen kunnen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verkregen.... Read more »