+

  Alles van CBS

 • Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
  De tabellen geven de opleidingsniveauverdeling (in drie categorieën) van personen 18 jaar of ouder die op 1 oktober 2018, 2020 en 2021 ingeschreven waren in de gemeenten van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De gegevens worden getoond naar gemeente en leeftijdsklasse.... Read more »
 • Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
  De tabel geeft de opleidingsniveauverdeling (in vijf categorieën) van personen van 16 jaar of ouder naar leeftijd en geslacht op 1 oktober 2021... Read more »
 • Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2021
  Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies.... Read more »
 • Herkomstland van werknemers in Nederland
  Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021... Read more »
 • Auto- en buskilometers naar emissieklasse, 2020
  De tabellen bevatten cijfers over het aantal afgelegde kilometers door personenauto’s en lijndienstbussen op Nederlands grondgebied in verslagjaar 2020.... Read more »
 • Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
  Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.... Read more »
 • Rapportage Integratie en Samenleven 2022
  Het rapport behandelt de vraag of de verschillen afnamen in de afgelopen jaren en of de tweede generatie, die in Nederland werd geboren, naar het gemiddelde toe beweegt ten opzichte van migranten die in het buitenland werden geboren. Daarnaast bevat de rapportage drie verdiepende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in... Read more »
  +

  AFM

 • AFM verduidelijkt wat zij van accountantsorganisaties verwacht bij incidenten
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verheldert wat zij verstaat onder een ‘incident’ in relatie tot de incidentmeldingen die accountantsorganisaties verplicht moeten doen. Ook wordt verduidelijkt wat zij van een accountantsorganisatie verwacht als zich een incident voordoet.... Read more »
 • Oproep AFM: Achteraf betalen is makkelijk maar let ook op de risico’s
  ‘Buy Now, Pay Later’ (BNPL) biedt consumenten voordelen, zoals flexibiliteit, en helpt online winkels hun omzet te verhogen. Voor consumenten in een financieel kwetsbare situatie kan het echter bijdragen aan het risico van schuldenstapeling. Zeker in de huidige economische omstandigheden. Daarnaast kan de stijgende populariteit van achteraf betalen leiden tot... Read more »
 • Nieuwe AFM data-analyse geeft inzicht in marktontwikkelingen accountantsorganisaties
  De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55%) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV). Het marktaandeel van de grotere OOB-accountantsorganisaties (AO’s-OOB) is gedaald van 60% in 2014 naar 45% in 2021. Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Sector in beeld 2022’, dat de AFM... Read more »
 • Taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt; AFM grotendeels in gelijk gesteld in tuchtzaak
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) diende in 2022 een tuchtklacht in tegen een accountant met een reguliere vergunning, vanwege het in het maatschappelijk verkeer brengen van een controleverklaring waarop niet kon worden vertrouwd. Deze klacht is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer.... Read more »
 • AFM onderzoekt de samenhang tussen hypotheekbedragen en betalingsachterstanden
  Huishoudens die ten opzichte van hun inkomen veel lenen voor hun hypotheek hebben een verhoogde kans op betalingsproblemen. Betalingsachterstanden komen in Nederland echter nog relatief weinig voor. Dat blijkt uit een analyse van de financiële situatie van huishoudens die hypotheken hebben afgesloten in de periode 2012 tot en met 2017.... Read more »
 • Column Laura van Geest in FD: Hoge prijs in een low-trust-samenleving
  AFM-bestuurvoozitter Laura van Geest schrijft een column in het Financieele Dagblad (FD). Deze keer over hoe groeiend wantrouwen leidt tot behoefte aan controle, dit heeft weer meer regeldruk tot gevolg. De originele column is in het FD te lezen (achter inlog).... Read more »
 • Na aanwijzing van AFM heeft STX tekortkomingen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen de gestelde termijn hersteld
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2021 een aanwijzing gegeven aan STX Fixed Income B.V. (STX) wegens het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). STX schoot tekort in het verrichten van cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek (artikel 3 en 8... Read more »
  +

  Blik op nieuws - Al het nieuws uit Nederland en zijn 12 provincies

 • Gaat energierekening straks weer fors omhoog?
  Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor een extreme stijging van de energierekening zodra het prijsplafond in 2024 eindigt. 'Huishoudens moeten dan weer de volledige energieprijs gaan betalen en worden tegelijkertijd hard geraakt door de verhoging van de energiebelasting', zo meldt VEH zaterdag.... Read more »
 • Kabinet wil piekbelasters vrijwillig uitkopen om stikstofimpasse te doorbreken
  Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. 'Hiermee kan natuur herstellen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden en komt er ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag.... Read more »
 • ABP voert flinke verhoging pensioen door: 11,96%
  Het grootste pensioenfond ABP verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. 'Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022', zo meldt ABP donderdag.... Read more »
 • Kabinet zet in op meer inzet op schuldhulpverlening en voorkomen van geldzorgen
  Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag.... Read more »
 • Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden
  In 2021 zeiden bijna 900 duizend mensen dat ze wel wilden verhuizen, maar geen woning konden vinden. Dat waren er ruim twee keer zo veel als in 2015. Vooral jongeren die bij hun ouders wonen (13 procent) en alleenwonenden onder de veertig (12 procent) gaven aan wel te willen maar... Read more »
 • Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af
  Bestaande koopwoningen waren in oktober 7,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 9,4 procent. Het is de zesde maand op rij dat de prijsstijging is afgevlakt. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het... Read more »
 • Start campagne over Toeslagen
  Toeslagen wil mensen die gebruik maken van één of meerdere toeslagen wijzen op het belang van het tijdig doorgeven van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van toeslagen. Bovendien krijgen vanaf 1 januari ook ongeveer 500.000 extra huishoudens recht op één of meerdere toeslagen. Voor hen is... Read more »

Pin It on Pinterest

Share This
Mijn Web Nieuws